Монтаж на хидрометрична станция на язовир в с. Осенец, Разградско

На 15.06.2015 г. монтирахме професионална хидрометрична станция на язовир в с. Осенец, Разградско.

Параметрите, които замерваме, са следните:

  • Температура на вода
  • Дълбочина
  • Киселинност (pH)
  • Соленост
  • Проводимост
  • Общо разтворени вещества (TDS)
  • Плътност на вода
  • Насищане с кислород
  • Съдържание на кислород

Picture 1 Picture 2 Picture 3 Picture 4

Leave a Reply

Your email address will not be published.