Мобилна метеорологична станция – Балон фест, Разлог 2013 г.

Високопланински автономни метеостанции

Метеорологични уеб камери

Метеостанция – река Огоста

Система за ранно предупреждение, наблюдение и превенция на горски пожари – гр. Смолян